Bestyrelsen


De otte medlemmer er formand, næstformand, kasserer, sekretær, seniorspilleudvalgsformand, veteranspilleudvalgsformand, ungdomsspilleudvalgsformand og breddeudvalgsformand. Samt op til to suppleanter.

Rolle / Titel Navn På valg
Formand Shankar Ralhan i lige år
Næstformand Mikkel Drescher i ulige år
Kasserer Henrik Broerson i ulige år
Sekretær Tue Krogh-Larsen i lige år
Ungdomsspilleudvalgsformand Anders Frewald i ulige år
Breddeudvalgsformand Peter Østergaard i lige år
Seniorspilleudvalgsformand Katrine Schou Kjærgaard i lige år
Veteranspilleudvalgsformand Steffen Bille Rannes i ulige år
1. suppleant Anders Johannessen hvert år
2. suppleant Anders Vedsted Nørrelund hvert år