Trænere for seniorafdelingen


I Hørsholm Badminton Klub har vi en cheftræner og en talenttræner til at varetage træningen af vores seniorhold. Se beskrivelsen af de enkelte trænere i underpunkterne til dette afsnit.

Derudover tilbyder vores formand, Shankar Ralhan, der har 7 års erfaring som træner i HøBK, også ind imellem at hjælpe til med træningen, hvis det bliver nødvendigt.