Vil du være vores nye sponsor?

Har din virksomhed brug for ekstra opmærksomhed eller I har lyst til at støtte en lokal sportsaktivitet med stor vægt på ungdomsarbejde? Så er Hørsholm Badminton Klub et godt udstillingsvindue for din virksomhed.

Vi er en selvstændig forening med egen badmintonhal. Klubben drives primært af frivillige – eneste lønnede arbejdskraft er klubbens trænere.

Hørsholm Badminton Klub er netop nu i en rivende udvikling. Bestyrelsesarbejdet har skiftet hænder, og vi ønsker nu at skabe et endnu større kendskab til Hørsholm Badminton Klub og badminton generelt. Klubbens vision for ungdomsafdelingen er at sætte fokus på individet, så alle bliver udfordret efter talent og lyst. Klubben skal derfor både give plads til bredden og talentet. Vi lægger stor vægt på det sociale. Flere af vores ledere og trænere har pædagogisk erfaring. Det skal være lystbetonet og menneskeligt udviklende for de unge at komme i klubben.

For seniorafdelingen er klubbens vision at opnå divisionsspil, hvorfor det er vigtigt, at klubbens ungdomsafdeling kan udfordre og fastholde talenter, som kan danne grundlag for kommende generationer.

Klubben har lige nu 8 ungdomshold, 3 seniorhold og 3 motionisthold tilmeldt Danmarks Badminton Forbunds holdturneringer. Vi afvikler årligt ca. 40 ungdomsholdkampe, 4 ungdomsturneringer, ca. 16 seniorholdkampe og ca. 30 veteran-/motionistholdkampe.

I den forbindelse har flere tusinde mennesker i løbet af en sæson deres gang i klubben. Dertil kommer klubbens egne medlemmer. Klubben består af knap 250 medlemmer, hvoraf omkring 100 spillere er under 18 år. Medlemmerne kommer primært fra Hørsholm Kommune. 5-10 pct. kommer fra omkringliggende kommuner – særligt fra Kokkedal og Nivå.

Det betyder, at såvel lokale som regionale og landsdækkende sponsorer vil kunne få en effekt af eksponering i vores klub. Du har mulighed for at støtte Hørsholm Badminton Klub på flere måder og samtidig skabe positiv opmærksomhed om din virksomhed/produkt.

Hvis ovennævnte har vækket din interesse eller du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte klubbens sponsorudvalg.